Valin Nedir? Valin Amino Asit Yapısı Nasıldır?

Valin Nedir? Valin Amino Asit Yapısı Nasıldır?

BCAA'lardan biri olan valinin vücuttaki etkileri nelerdir? Kas kazanımını artırıyor mu? Yağ yakımını destekler mi?
Kreatin mi BCAA mı Daha İyidir? Hangisini Ne Zaman Kullanmalı? Okunuyor Valin Nedir? Valin Amino Asit Yapısı Nasıldır? 10 dakika İlerle Fruktoz Şurubu Nedir?

Valin, esansiyel amino asitlerden birisidir ve dışarıdan besinlerle alınması gerekir. İsmini, valerian adı verilen bitkiden almıştır. 1901 yılında Alman Kimyacı Emil Fischer tarafından kazeinden valinin ayrılmasıyla bulunmuştur. Valinin kimyasal formülü  C5H11NO2 şeklindedir. Molekül kütlesi 117, 15 g· mol−1 değerindedir. Erime noktası 295 ila 300 °C arasında değişkenlik gösterir. Valin, yan zincirinde yük taşımadığı için nötr bir amino asittir. 1994 senesinde yayınlanan rapora göre sigarada içerisine eklenen maddelerden biri valindir. Kas büyümesini ve yenilenmesini sağlar. Aynı zamanda enerji üretiminden sorumludur. Yoğun egzersiz esnasında kaslara gereken glikozun ulaşmasını sağlar. 2018 senesinde yapılan bir çalışmada spor esnasında hayvanlardaki valinin etkileri gözlemlenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre valin takviyesi yapılanların spor sonrası aktiviteleri arttığı ve yorgunluklarının azaldığı tespit edilmiştir. Valinden zengin besinler kaşar peyniri, çökelek peyniri, soya kıyma, karaciğer gibi sakatat türleri, fıstık, deniz mahsülleri ve mercimek gibi baklagillerdir. 

Valin Hangi Yiyeceklerde Bulunur?

Valinden zengin besinler ve içeriklerindeki valin miktarları aşağıda listelenmiştir.

 • Soya Kıyma : 100 gramı için 1902 mg
 • Çökelek Peyniri : 100 gramı için 1629 mg
 • Eski Kaşar Peyniri : 100 gramı için 1500 mg
 • Dana Karaciğeri ( Sakatat ) : 100 gramı için 1453 mg
 • Kırmızı Mercimek : 100 gramı için 1305 m g
 • Tulum Peyniri : 100 gramı için 1288 mg
 • Yeşil Mercimek : 100 gramı için 1284 mg
 • Sucuk : 100 gramı için 1251 mg
 • Bıldırcın Eti ( Derisiz ) : 100 gramı için 1123 mg
 • Keçi Eti ( Bel ) : 100 gramı için 1115 mg
 • Yer Fıstığı : 100 gramı için 1114 mg
 • Otlu Peynir : 100 gramı için 1078 mg
 • Hindi Eti ( Göğüs fileto , derisiz ) : 100 gramı için 1055 mg
 • Koyun Peyniri : 100 gramı için 1037 mg
 • Tavşan Eti : 100 gramı için 1004 mg

Günlük Valin İhtiyacı Nedir?

Valin, esansiyel bir amino asittir bu sebeple dışarıdan besinlerle alınması gerekir. Eksikliğinde belirtilerle kendini gösterir. Dünya Sağlık Kuruluşu’ na göre günlük alınması gereken valin miktarı kişinin vücut ağırlığına göre kg başına 26 mg olarak belirlenmiştir. Örneğin, 70 kilogram olan bir kişinin alması gereken günlük valin miktarı 1820 mg kadardır. Valin, hayvansal ve bitkisel protein kaynaklarında bulunmaktadır. Dengeli diyet programıyla günlük valin ihtiyacı rahatlıkla karşılanmaktadır. 

Valin Spor ve Antrenman Performansını Arttırır mı?

Valin, BCAA ‘ nın içerdiği amino asitlerden birisidir. Yapılan çalışmalarda, BCAA’ nın yani yan dallı zincirli amino asit türlerinin kas gelişimini etkileyen enzimlerin aktivasyonunu artırdığı gözlemlenmiştir. Bununla beraber kas protein sentezinin artmasından sorumlu amino asitlerden birisidir. Kas protein sentezi sürecinde amino asitler birleşerek kas dokularını meydana getirir. Bu sayede hem anabolik hem de anti - katabolik sürecin parçası olur. BCAA ‘ nın içerdiği amino asitler aynı düzeyde kas inşa etmez. L - Valin tek başına kas inşası için çok etkili değildir. Ancak izolösin ve lösin ile beraber alındığında kas hasarını onarması hız kazanır. Antrenman sonrası oluşan ağrının azalmasını ve hasarın iyileşmesinde oldukça etkilidir. Hasarlı kaslarda bir gösterge olan kreatin kinaz enziminin azalmasında etkilidir. Bu sayede daha kolay ve hızlı iyileşmeyi sağlar. Antrenman boyunca oluşan platoda ulaşılan maksimum noktayı belirleyen amino asit valindir. Valin, antrenmanda depolar tükendiğinde hem triptofan hem de serotonin salınımı için sinyal gönderir. Sinyal sonunda kaslara dinlenme ve gevşeme emri verilir. Antrenman öncesinde alınan valin dayanıklılığın ve performansın artmasına etki etmektedir.

Valin Kas Onarımı ve Gelişimini Artırır mı?

L - Valin, kas doku ve onarımı için önemli bir amino asittir. Özellikle yüksek yoğunluktaki egzersizlerde kas hasarları sıkça yaşanan bir durumdur. Valinin tek başına kas inşa etmesi daha zordur fakat beraberinde lösin ve izolösin yani BCAA olarak alındığında kas gelişim süreci hızlanır. Antrenman esnasında oluşan hasarlı kas onarımını hızlandırır ve kaslardaki ağrının azalmasını sağlar. Kaslar normalden daha hızlı iyileşme sürecine girer. İyileşme sürecinin kısalmasıyla  beraber antrenman performansındaki verim artar. Kas gelişimi için gereken glikozu kaslara kazandırır ve kas yıkımının önüne geçer. L - Valin, yorgunluğa ve uykusuzluğa neden olan triptofanın üretimini engelleyen biyosentetik süreci yönetir. Bu sayede enerji seviyesinin doğal yönden sürdürülmesini sağlamaktadır.

BCAA

Valin ve BCAA İlişkisi Nedir?

Valin, BCAA amino asitlerinden birisidir. Valin dışındaki BCAA amino asitleri lösin ve izolösindir. Lösin, izolösin ve valin beraber çalışarak egzersiz sırasındaki enerji ihtiyacını karşılarlar. Bunun dışında vücuda birçok etkileri bulunur. Kas kütlesinin artmasını sağlar, kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine etki eder, kilo kaybını destekler ve kas yorgunluğu ve hamlığını azaltır, kas kayıplarının azalmasını sağlar ve bağışıklık sistemini destekler. Valinin BCAA’ daki rolü, kas gelişimini sağlar , doku onarımını hızlandırır, kasların koordinasyonunu destekler, hemoglobin üretiminde rol alır ve bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesinde etkilidir. Lösin ve izolösinin görev dağılımları birbirine benzer şekilde çalışır. Lösin ve izolösin, protein ve kas sentezini uyarır. Kas protein sentezinin artmasını sağlayan temel amino asit lösindir. Fakat izolösin ve valin ile beraber BCAA şeklinde alındığında daha etkili olduğu çalışmalarda görülmüştür.

L-Valin, L-Izolösin ve L-Lösin Birlikte Nasıl Çalışır?

Valin, lösin ve izolösin BCAA’ yı oluşturan amino asitlerdir. BCAA olarak alındığında beraber çalışarak vücutta daha etkili hale gelirler. Bu amino asitler, kas proteinlerinde yer alan temel amino asitlerin yaklaşık % 35’ ini oluştururken memelilerin ihtiyaç duyduğu amino asitlerin ise yaklaşık olarak % 40’ ını oluşturmaktadır. İzolösin, lösin ve valin sentezinde beş enzim aktif rol oynar. Bu enzimler treonin dehidrojenaz, ketoasit redüktoizomer, asetohidroksiasit sentaz, aminotransferaz ve dihidroksiasit dehigrojenazdır. Treonin dehidrojenaz enzimi, treonin 2 - ketobütirat ve amonyağın dehidrasyonunu katalizleme görevine sahiptir. İzolösin, treonin dehidrojenaz ile beraber negatif bir döngü oluşturulmasını sağlar. Asetohidroksiasit sentaz enzimi, iki aşama için de ilk enzim görevi üstlenmektedir. Sonrasında ketoasit redüktizomeraz, hem valin hem de izolösin için asetohidroksi asitlerini azaltır. Ardından dihidroksiasitler dönüştürülür. Son adımda ise valin ve izolösinin sonuç ürünlerini amino transferaz enzimi sağlar. 

Valin Hemoglobini Nasıl Etkiler?

Hemoglobin, oligometaloprotein sınıfındadır. Hemoglobinin yapısında 4 hem halkası ve 4 demir atomu bulunmaktadır. Hemoglobinin yapısında bazik amino asitler bulunmaktadır. Bazik amino asitlerden histidin, hemoglobinde en çok yer alan türdür. Hemoglobindeki alfa ve beta zincirlerindeki hatalı sentez ile çeşitli hastalıklar ortaya çıkar. Beta zincirinin 6. sırasında yer alan glutamik asidin yerine valinin geçmesine orak hücre anemi hastalığı denir. Zincirdeki hatalı sentez sonucunda, hücreler orak halinde kıvrılır ve yeterli oksijen bağlanamaz. Dalakta hızlı bir yıkım oluşur ve anemizma  meydana gelir. Glutamik asidin yerini valinin doldurmasıyla gelişen bu hastalık, hatalı hemoglobin yapısından kaynaklı bir mutasyondur. 

Valin Pozitif mi Yoksa Negatif mi?

Bazı amino asitler, pH 5. 5 değerinde elektrik yükleri sıfır halde bulunur. Elektrik yükleri sıfır olarak bulunan amino asitler monoamino ve monokarboksilik amino asitlerdir ve pH 5. 5 değerinde hareketsiz halde olurlar. Bu tür amino asitlere nötr amino asitler denilmektedir. Valin, düz zincirli ve nötr amino asittir. Valin dışındaki diğer düz zincirli nötr amino asitler glisin, alanin, lösin ve izolösindir. Hidroksilli nötr amino asitler serin ve treonindir. Aromatik nötr amino asitler fenilalanin, tirozin ve triptofandır. Sülfür grubuna sahip nötr amino asitler ise sistein ve metiyonindir. 

Valin Ne Anlama Geliyor?

Valin, üç dallı zincirli amino asitlerden birisidir. Molekül yapısının yanında dallanmış başka molekül zincirleri de bulunmaktadır. Valin amino asidi, ismini valerian adı verilen bitkiden almıştır. Valin, dışarıdan besinlerle alınması zorunlu esansiyel amino asitlerden birisidir. Orak hücreli anemide, hemoglobinlerdeki mutasyon sebebiyle hidrofolik olan glutamik asidin yerini valin almaktadır. Hidrofilik amino asidin yerini hidrofobik bir amino asit olan valinin doldurması alyuvarlarda kristalize olmasına neden olur. Valine ait yan zincir herhangi bir yük taşımaz, nötr bir amino asittir. 1994 senesinde, beş sigara üretici firma aracılığıyla yayınlanmış bir rapora göre valin sigaranın içerisine eklenmiş 599 madde arasında yer almaktadır. 

Valin Kim Tarafından Ne Zaman Bulundu?

Valin ilk defa 1901 senesinde Hermann Emil Fischer tarafından kazeinle izole edilmiştir. Valin amino asidi adını valerik asit isimli bitkiden almıştır. Çok yıllık çiçekli valin bitkisinin köklerinde bu asidin varlığından söz edilmektedir.

Valin kimyasal formülü

Valinin R Grubu Nedir?

Valinin yan zincir grubu yani R grubu, nonpolar ve hidrofobiktir. Protein içindeki birliklerde küme oluşturma eğilimindedir. Bu gruba dahil olan alanin, valin, izolösin ve lösin hidrofobik etkileşimler sayesinde proteinin yapısını stabilize etmektedirler.

Valinin pl'si Nedir? 

Amino asitlerdeki pl değeri, amino asitlerin kendisi için karakterize bir özellik olan izoelektrik noktasıyla aynı pH ortamı içerisinde elektrik yük bulundurmamasıdır. Bu sebeple sabit elektrik alanında sabit kalırlar. Çözeltide bulunan amino asit moleküle ait net yükün sıfır olduğu pH değerine izoelektrik nokta adı verilir. Valinin pl değeri 5. 96 ‘ dır.

Valine bir Zwitterion mu?

Amino asitler arasında hem pozitif hem de negatif yük taşıyanlara zwitterion denilmektedir. Zwetterion oluşturabilen maddelere ise amfolit ismi verilir.  Valin zwitterion amino asittir. Valin haricindeki diğer zwitterion amino asitler alanin, aspartik asit, tirozin, glutamik asit, fenilalanin, prolin ve glisindir. 

Valin Gerekli Bir Amino Asit midir?

Valin, esansiyel bir amino asittir ve dışarıdan besinlerle alınması gerekir. Valin vücut için önemli bir amino asittir. Zihinsel odaklanma, duygusal stabilite, sakinlik ve kas koordinasyonu için gereklidir. Aynı zamanlarda kas kütlesindeki artış, doku onarımı, kas hasarı ve enerji için sporcular tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. BCAA ‘ nın yapısına katılan valin, kas yıkımının azalması ve optimal büyüme için önemi büyüktür. 2018 yılında yapılmış bir çalışmada, valinin egzersiz esnasındaki etkisi hayvan deneklerle incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre, yeterli miktarda valin alımı egzersiz sırasındaki yorgunluğu azaltmakla beraber karaciğer glikojen seviyesini ve kan şekerini korumaktadır. 

Valin Glukojenik mi Yoksa Ketojenik mi?

Glikojenik amino asitler, pirüvat ve sitrik asit döngüsüne ait ara maddeleri glikoneogenez yoluyla glikoza dönüşebilmektedir. Pirüvat ve sitrik asit döngüsünün ara maddelerini oluşturan bu maddelere glikojenik amino asit ya da glikoplastik amino asit denir. Valin glikojenik amino asitlerdendir. Diğer glikojenik amino asitler; aspartat, asparajin, arjinin, fenilalanin, tirozin, izolösin, metiyonin, glutamin, glutamat, prolin, histidin, alanin, serin, sistein, glisin, treonin ve triptofandır. Ketojenik amino asitler ise lizin ve lösindir. Bazı amino asitler glikoz öncülerine ve yağ asit öncülerine dönüşebildiği için hem glikojenik hem ketojenik olarak kabul edilmektedir. Hem ketojenik hem de glikojenik olan amino asitler fenilalanin, treonin, tirozin ve izolösindir. 

Valin Hidrofobik midir?

Valin hidrofob grubuna dahil bir amino asittir. Hidrofob grubundaki amino asitlerin R grupları hidrofobik özellik gösterir. Bu gruba ait 8 amino asit türünün, 5 tanesi alifatik R grubu içermektedir. Hidrofobik amino asitler;  alanin, lösin, valin, izolösin ve prolindir. İkisinde alifatik aromatik halka içerir. Bunlar fenilalanin ve triptofan amino asitleridir. Geriye kalan bir amino asit ise sülfür içermektedir. Sülfür içeren ise metiyonin amino asididir. Metiyonin amino asidinde amino grubu serbest halde bulunmaz. Bu gruptaki en az hidrofobik özellik gösteren amino asit ise alanindir. Hidrofobik amino asitlerin yan zincirleri, su ile iyi etkileşimi girmez yani suyu sevmez. Bu sebeple hidrofobik amino asitler genelde proteinlerin iç kısımlarında bulunmaktadır.

Valinin Yan Zinciri Nedir?

Valinin yan zinciri yani R grubu alifatik düz zincirden oluşmaktadır. Alifatik düz zincire sahip diğer amino asitler glisin, izolösin ve alanindir. Glisinden izolösine doğru gidildikçe yan zincir gruplarında artış görülür ve hidrofob özellikleri artar. Örnek olarak, izolösinin glisine oranla sudan hidrokarbona doğru çözücü transferi daha çok tercih etmektedir. Glisinin suda çözünürlüğü izolösine oranla çok daha fazladır. Valin gibi hidrofob özelliği gösteren amino asitler, protein molekülü içerisinde sudan korunacak yerleri tercih ederler. Prolin amino asidi ise daha farklı özellik gösterir. Prolin, halkasal R grubu içermesine rağmen alifatik özellik göstermektedir.

Yorum yaz

Bütün yorumlar paylaşılmadan önce editör kontrolünden geçmektedir

Bu site reCaptcha ile korunuyor. Ayrıca bu site için Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

Kargo bedava

500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!