Prolin Nedir?

Prolin Nedir?

Prolin amino asidinin vücuttaki faydaları nelerdir? Prolin amino asidi hangi besinlerde bulunur? Vücut için elzem midir?

Proteini oluşturan 20 temel amino asitten biri olan prolin, iminoasit olarak da adlandırılabilir. Prolin dışındaki amino asitler birincil amin grubu taşırlar. Prolin ise birincil amin grubundan yoksundur. Bunun nedeni; yan zincirinde yer alan üç karbon atomunun bir halka oluşturarak peptid bağındaki nitrojen atomuna bağlı olmasıdır. Hem L- hem de D- ön eki de alabilen prolin, eğer önüne bir ek konmadan isimlendirilmişse bu da L-prolin anlamı taşımaktadır.    

Prolin Faydası Nedir?

Prolin amino asidinin pek çok faydası vardır. Kan damarlarının bütünlüğünü koruyarak eklem sağlığını iyileştirmektedir. Çeşitli kardiyovasküler hastalıklarda da prolinin pek çok olumlu etkisi bulunmaktadır. Kolajen üretimine yardımcı olarak kolajen eksikliğinin önüne geçer. Dokuları ve mukozaları iyileştirir. İmmünoglobulinlerin korunmasına yardımcı olarak organizmaların bağışıklığını güçlendirerek gelişmelerine yardımcı olur. 

Prolin Hangi Besinlerde Bulunur?

Prolin, kolajeni meydana getiren amino asitlerden biridir. Kolajen içeren besinler aynı zamanda prolin de içermektedir. Bu besinler şunlardır:

 • Kemik suyu
 • Tavuk
 • Yumurtanın beyazı
 • Ginseng
 • Deniz mahsulleri
 • Turunçgiller
 • Sarımsak
 • Fasulye
 • Ham bal

Prolin Eksikliğinin Belirtileri Nedir?

Her ne kadar kesin olarak kanıtlanmamış bile olsa prolin eksikliğinde şu belirtiler görünmektedir:

 • Yorgunluk
 • Uykusuzluk
 • Yara iyileşmelerinde yaşanan gecikmeler
 • Cilt ülserleri
 • Prolin metabolizmasındaki kusurlar
 • Enfeksiyon
 • Cilt kırışıklıkları

Prolin Eksikliği Neden Olur?

Prolin eksikliğini başında, tüketilen besinlerden alınan prolin oranının düşüklüğü gelmektedir. Vücudumuz kendi başına prolin üretebilir; ancak protein ağırlıklı beslenilmediği durumlarda prolin eksikliği yaşanabilir.

Prolin Fazlalığı Belirtileri Nelerdir?

Prolin fazlalığının neden olduğu yan etkiler konusunda insan üzerinde denenmiş herhangi bir bulgu ya da çalışma bulunmamaktadır; ancak sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışmada prolin fazlalığının bilişsel işlev bozukluğuna neden olduğu anlaşılmıştır. 

Prolin Fazlalığı Neden Olur?

Vücutta fazla prolin birikmesi durumuna hiperprolinemi denir. Prolin oksidaz veya pirolin-5-karboksilat dehidrojenaz enzimleri tarafında doğru bir şekilde emilmeyen amino asit prolini, bir şekilde vücutta parçalanır ve bu da prolin fazlalığına neden olur.   

Prolin Supplementleri Hakkında Bilinmesi Gerekenler Nedir?

Prolin supplementi oral yolla ya da cilde sürülerek alınabilir. Hem cilde uygulandığında hem de oral yolla alınan prolin supplementi, olası yan etkileri ya da güvenli olup olmadığı konusunda net bir çalışma olmadığı için kesin kanaate varılamamıştır. 

Kolajen üretimi için kullanılan prolin supplementi, özellikle vejetaryen diyeti uygulayanlar için kullanılması gereken besin takviyelerindendir. Yapısal destek sağlayarak vücudu stabilize eder. Tercih ettiğiniz markanın kalite güvencesi ile alakalı sertifikaları almış olması gerekmektedir. Ürün etiketlerindeki ilgili talimatları izlediğinizden emin olun ve kullanmadan önce eczacınıza, doktorunuza ya da başka bir sağlık uzmanına danışın.

Günlük Prolin İhtiyacı Nedir?

Uygun prolin dozu, kullanıcının yaşı, sağlığı ve diğer bazı koşullar gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. Şu anda prolin için uygun doz aralığını belirlemek için yeterli bilimsel bilgi bulunmamaktadır. 

Prolin Spor ve Antrenman Performansını Etkiler mi?

Prolininin insan vücudu için en önemli amino asitlerden biri olması ve kolajenini içerisinde yer alması, dolaylı da olsa spor ve antrenman performansına etki etmesine yardımcı olabilir. 

Prolin Kas Gelişimi ve Onarımı için Önemli midir?

Aktif olan sporcuların kolajen almaları oldukça önemlidir. Vücuttaki amino asit depolarında bulunan prolin, kolajen sentezinde önemli bir göreve sahiptir. Düzenli kolajen alımı da kas gelişimi ve onarımı için oldukça önemlidir. Bundan dolayı dolaylı da olsa prolinin kas gelişiminde önemli bir rolü vardır diyebiliriz. 

Prolin Neden Önemlidir?

Prolin, diğer amino asitlere oranla yapısal olarak daha fazla sertlik verir. Protein sentezinde önemli bir rol oynadığı kadar aynı zamanda beslenmenin yanında iyileşme ve beslenmede de önemli rol oynar. Antioksidatif reaksiyonlarda bağışıklık sistemini güçlendirir. Prolin tüm bu nedenlerden dolayı önemli amino asitlerden biri olmuştur. 

Proline Kullanımı Güvenli Midir?

Gerekli kalite güvencesi almış olan prolin supplementi kullanmak konusunda herhangi bir olumsuz sonuç raporlanmamıştır. Ancak günümüzde hala bu tip besin takviyeleri üzerinde yapılan çalışmalar devam etmektedir. Doktorunuz ya da beslenme uzmanınıza danışmadan prolin supplementi kullanmanız tavsiye edilmemektedir. 

Prolin Nasıl Kullanılır?

Prolin kullanımı farklı kriterlere göre değişkenlik göstermektedir. Krem halinde alında takviyeler cilde sürülerek kullanılabilir. Oral yolla alınması gereken supplementler ise genellikle toz ve tablet formunda olur. Nasıl ve hangi doz kullanılması gerektiği doktorunuz ya da beslenme uzmanınız tarafından belirlenmektedir. 

Prolini Kim Buldu?

Prolin, organik kimyager Richard Willstätter tarafından dietil malonatın sodyum tuzunun 1,3-dibromopropan ile tepkimesiyle izole edilmiştir. Daha sonra Emil Fischer kazeinden prolini ve γ-ftalimido-propilmalonik esterin bozunma ürünlerini izole etti ve ftalimid propilmalonik esterden prolin sentezini yayınladı. 

Prolin Ne Zaman Bulundu?

Prolin, 1900 yılında ilk kez sentezlenmiştir. 

Prolin Ne Demektir?

Prolin isminin etimolojisine bakıldığında bileşenlerinden biri olan pirolidinden geldiği anlaşılmaktadır. 

Prolin Esansiyel Bir Amino Asit midir?

Prolin, esansiyel bir amino asit değildir. Vücut onu esansiyel olmayan amino asit L - glutamattan sentezleyebilir. 

Prolin Eklem Sağlığı için Önemli midir?

Prolinin kolajen sentezinde önemli bir rolü olduğundan bahsetmiştik. Eklem ağrısı ile kolajen eksikliği arasında bir bağlantı vardır. Kolajen tedavisine giren bireylerde eklem ağrılarında ve hastalıklarında düşüş yaşanmıştır. Bundan dolayı vücudumuzda kolajen sentezlenmesi için prolin gerekmektedir. 

Prolin Kalbe Faydalı mıdır?

Prolinin kalp sağlığı üzerine olan etkileri konusunda herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. 

Prolin Balda Bulunur mu?

Prolin, baldaki 20 amino asitten biridir. Özellikle ham balda ciddi oranda prolin bulunur. Balın saflık derecesi prolin ölçümü ile belli olur. Prolin oranı ne kadar çoksa bal da o kadar saf demektir. Bala daha sonradan yapay olarak prolin eklenemez.

Anzer Balında Ne Kadar Prolin Bulunur?

Anzer balının prolin değeri 1335’dir.  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bildirisine göre baldaki kalite değerini ortaya çıkan prolin değerinin tabanı 300 prolindir. 

Prolin ve L Proline Aynı mıdır?

Bir bilimsel makalede ya da herhangi bir blog yazısında prolin olarak geçen bu amino asit aslında L-prolin demektir. Bundan dolayı bu sorunun cevabı evettir. 

Prolin Polar Amino Asit Grubunda mıdır?

Prolin amino asidi herhangi bir gruba sokmak oldukça zordur. Bazı özellikleri diğer amino asitlerle aynıdır. Halkasal R grubu taşımasına rağmen yan zinciri alifatiktir. Ancak bu sorunun net cevabı prolinin polar amino asit grubunda olmadığıdır. 

Prolin ve Hidroksiprolin Arasındaki Fark Nedir?

Prolin ve hidroksiprolin arasındaki farklar şunlardır:

 • Prolin kolajeni oluşturan bir amino asitken, hidroksiprolin kolajeni oluşturan amino asitlerin tamamının içinde yer alır. 
 • Hidroksiprolin bitki hücrelerinin duvarında bulunurken prolin burada yer almaz.

Kolajen Prolin İçerir mi?

Kolajen peptipleri birçok amino asit içerir. Bunlardan biri de prolindir. Prolinin kolajende ne kadar bulunduğu konusunda net bir bilgi yoktur ancak bolca bulunduğu bilinmektedir. 

Proline Ne Demek?

Proline, prolinin İngilizce yazımıdır. Tek fark budur. İçerik olarak bazı Türkçe kaynaklarda da proline olarak geçebilir. 

Hücre Zarında Prolin Var mı?

Hücre zarında prolin bulunmamaktadır. 

Prolin Temel Bir Amino Asit midir?

Prolin temel amino asitlerden biridir. Esansiyel değildir ancak bazı hastalık durumlarında vücut tarafından üretilmez. 

Prolin Diğer Amino Asitlerden Nasıl Farklıdır?

Prolin dışındaki amino asitler birincil amin grubu taşımaktadır. Prolin ise, yan zincirindeki üç karbon atomunun, peptid bağındaki nitrojen atomuna bağlanmasından dolayı birincil amin grubu bulunmaz.

Prolin, nitrojen atomu hem a-karbona hem de birlikte beş üyeli bir halka oluşturan üç karbonlu bir zincire bağlıdır. Bundan dolayı ikincil bir amin olan tek proteinojenik ikincil amino asit sınıfında yer almaktadır. 

Proline Neden Helix Kırıcı Olarak Adlandırılır?  

Helix protein sarmallarından biridir. Prolinin sarmal kırıcı olarak bilinmesinin nedeni; α-sarmal omurga yapısının düzenini bozmasındadır. 

Prolin Bazik mi Yoksa Asidik mi?

Prolin apolar bir amino asit olduğu için yan zincirindeki asidite veya bazisite durumu nötrdür. Bundan dolayı ne bazik ne de asidiktir.

Prolin Heterosiklik midir? 

Prolin, heterosiklik bir bileşik değildir. 

Proline Neden Bükülmeye Neden Olur?

Prolin ve glisinin sarmal oluşturma yatkınlığı azdır. Protein kalıntısı sarmalı büker veya bozar. Bunun nedeni, hidrojen bağı oluşturmaması ve yan zincirin bir evvelki dönmedeki omurgaya sterik olarak karışmasından kaynaklıdır. 

Hidroksiprolin Kolajeni Nasıl Stabilize Eder?

Hidroksiprolin, kolajeni oluşturan amino asitlerin içindeki bağ dokuya özgü bir amino asittir. Kolajenin içinde %12,5 oranında Hidroksiprolin bulunur. Buna bağlı olarak hidroksiprolin oranı belirlenerek kolajen stabilize edilmiş olunur.  

Yorum yaz

Bütün yorumlar paylaşılmadan önce editör kontrolünden geçmektedir

Bu site reCaptcha ile korunuyor. Ayrıca bu site için Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

Kargo bedava

150 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!