Arabinoz Nedir?

Arabinoz Nedir?

Arabinoz nedir? Arabinoz ne için kullanılır? Arabinoz bir besin kaynağı mıdır?

Arabinoz beş karbon atomu içeren bir aldehit ve CHO fonksiyonel grubu içeren bir monosakkarittir. Biyosentetik nedenlerle, çoğu sakarit doğada " D " formu olarak hemen hemen her zaman daha boldur veya yapısal olarak D -gliseraldehide benzerdir. Bununla birlikte, L -arabinoz aslında doğada D -arabinozdan daha fazla bulunur ve doğada hemiselüloz ve pektin gibi biyopolimerlerin bir bileşeni olarak bulunur. araBAD operonu olarak da bilinen L-arabinoz operonu, birçok biyomoleküler araştırmanın konusu olmuştur. Operon, E. coli'de arabinoz katabolizmasını yönlendirir ve arabinoz varlığında ve glikoz yokluğunda dinamik olarak aktive edilir.

Arabinoz Nelerde Bulunur?

Arabinoz, hücre çeperini oluşturan maddelerin zamk, müsilaj, pektin, sapanozit ve bazı heterozit bileşimlerinde bulunur. Rosaceae ve leguminosae bitkilerinde bolca arabinoz bulunmaktadır. 

Arabinoz Suda Çözünür mü?

Arabinoz, oda sıcaklığında kokusuz beyaz iğne benzeri bir kristaldir ve suda çözünür, alkolde az çözünür, eter, metanol ve asetonda çözünmez. Sudaki çözünürlük değerleri şöyledir: 834 g/1 L (25 °C (77 °F))

Arabinoz Ne İçin Kullanılır?

Başlangıçta bir tatlandırıcı olarak ticarileştirilen arabinoz, sakarozu ince bağırsakta glikoz ve fruktoza parçalayan enzim olan sukrazın bir inhibitörü olarak gıdalarda kullanılır. 

L-Arabinoz, glikoz yokluğunda, E. coli'de L-arabinoz katabolize edici enzimleri kodlayan ara operonunun transkripsiyonunu indükler. Bunu AraC proteinine bağlanarak ve P BAD promotörünü aktive ederek yapar. P BAD promotörü, plazmit vektörlerinde, L-arabinoz tarafından açılabilen veya glikoz ilavesiyle kapatılabilen protein ekspresyonu için bir anahtar olarak kullanılır.

Arabinoz Testi Nedir?

Arabinoz testi, mikrobun bir gıda kaynağı olarak şeker arabinozu fermente edip edemediğini belirlemek için uygulanan bir testtir. Arabinoz, asit son ürünleri üretmek için fermente edilirse, ortamın pH'ı düşecektir. Ortamdaki bir pH göstergesi, asit üretimini belirtmek için renk değiştirir. Mikrop, 24 saat boyunca fenol kırmızısı arabinoz suyu içinde inkübe edilir. Mikrop arabinozu fermente ederse, ortam asidik hale gelerek kırmızıdan sarıya bir renk değişimine neden olur.

En yaygın olarak kullanılan test yöntemi fenol kırmızısı arabinoz suyudur. Testin yapılacağı şey, %0.5-1.0 arabinozun eklendiği bir besleyici et suyudur. pH göstergesi fenol kırmızısı, nötr pH'da kırmızıdır, ancak pH <6,8'de sarıya döner. Ayrıca pH >8.4'te macenta veya sıcak pembeye dönüşür.

Arabinoz bir İndükleyici midir?

Arabinoz operonundan gelen P BAD promotörü, indüklenebilir ekspresyon sistemlerinin tüm kriterlerini karşılar. Bu promotör, AraC'nin ikili düzenleyici rolüne atfedilen gen ekspresyonunun daha sıkı kontrolünü gösterir (yani, AraC hem indükleyici hem de baskılayıcı olarak işlev görür.

L -arabinoz taşıyıcısının mevcudiyetindeki hücreler; l -arabinoz konsantrasyonlarına maruz kalan hücre popülasyonu, bireysel arasındaki farklar için indüklenmiş ve indüklenmemiş hücrelerin iki alt popülasyonuna bölünür.

Arabinoz bir Protein midir?

Protein, kas kütlesi geliştirmek ve oluşturmak için gerekli olan bir makro besin öğresidir. Arabinoz ise doğada yaygın olarak bulunan ve birçok bakteride tek karbon kaynağı olarak hizmet edebilen beş karbonlu bir şekerdir. Arabinozlar protein sınıfına girmemektedir. 

Arabinoz bir Ketoz mu Yoksa Aldoz mu?

Aldozlar, molekül başına aldehit grubu barındıran monosakkartilerdir. Beş karbonlu olan arabinoz, aldoz sınıfında yer almaktadır. Bundan dolayı arabinoza ketoz denir. 

Arabinoz bir Pentoz Şekeri midir?

Kimyada pentoz, beş karbon atomlu bir monosakkarit yani basit şekerdir. Kendi içinde sınıflandırılan pentozlar, aldopentoz ve ketopentoz olarak iki farklı sınıfa ayrılır. Aldopentozlar, lineer biçimde, karbon 1'de karbonil bulunan ve H–C(=O)–(CHOH) 4 –H yapısına sahip bir aldehit türevi oluşturan pentozların alt sınıfıdır. Arabinoz da aldopentoz sınıfından bulunan bir pentoz şekeridir. 

Arabinoz ve GFP Bağlantısı Nedir?

Türkçe karşılığı yeşil floresan proteini olan GFP, ışığa maruz kaldığında yeşil floresan sergileyen bir proteindir.  araC geni önemlidir çünkü sadece arabinoz araC proteinine bağlandığında GFP olur. pBAD promotörü, GFP geninin yukarısındadır, araC-arabinoza bağlanır ve promotöre RNA polimeraz bağlanmasına yardımcı olur ve başlar.

Hangi Gen Bakterinin Arabinozu Besin Kaynağı olarak Kullanmasına İzin Verir?

Gen ekspresyonu, organizmaların farklı koşullara uyum sağlamasına izin vermek ve proteinlerin israflı üretimini önlemek için dikkatlice düzenlenir. Bakterilerde, ilgili gen grupları sıklıkla birlikte kümelenir ve bir promotörden RNA'ya kopyalanır. Tek bir promotör tarafından kontrol edilen bu gen kümelerine operonlar denir. Basit şeker arabinozunu metabolize etmek için gerekli enzimleri kodlayan bakteri genleri mükemmel bir örnektir. Arabinozun parçalanmasında rol oynayan sindirim enzimlerini kodlayan üç gen ( araB , araA ve araD ) arabinoz operon 3'te birlikte kümelenir ve hepsi tek bir promotörden, pBAD'den transkripsiyonun başlatılmasına bağlıdır. Transkripsiyon, AraC adı verilen bir DNA bağlayıcı protein olan RNA polimerazın ve arabinozun aynı anda varlığını gerektirir.

Arabinoz ve Antrenman Performansı ve Kas Gelişimi Arasındaki Bağlantı Nedir?

Arabinozun antrenman ve kas gelişimine nasıl bir katkı yaptığı ile ilgili bilimsel bir çalışma bulunmamaktadır.     


 

Yorum yaz

Bütün yorumlar paylaşılmadan önce editör kontrolünden geçmektedir

Bu site reCaptcha ile korunuyor. Ayrıca bu site için Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

Kargo bedava

500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!