Aldoz Nedir?

Aldoz Nedir?

Aldoz ve diyabet ilişkisi nedir?  Aldoz bir şeker midir?
Arabinoz Nedir? Okunuyor Aldoz Nedir? 3 dakika İlerle Ksiloz Nedir?

Aldoz, en uçtaki karbon atomunda bir karbonil grubu bulunan, onu bir aldehit yapan ve diğer tüm karbon atomlarına bağlı hidroksil grupları olan bir karbon omurga zincirine sahip monosakarittir. Bir aldozun genel kimyasal formülü C n (H 2 O) n'dir. Aldozlar, ana zincirdeki karbon sayısına göre ayrıca gruplandırılabilir. Üç karbonlu bir aldoz, trioz olarak adlandırılır. Aldozlar, ya d- ya da l- biçiminde ortaya çıkabilir.

Aldoz Şekeri Nedir?

Aldozlar basit şeker olarak da bilinmektedirler.  Formaldehit (n=1) ve glikolaldehit (n=2) genellikle karbonhidrat olarak kabul edilmediğinden birçok basit şeker türü aldoz olarak kabul edilmektedir. 

Aldoz Redüktaz Nedir?

Enzimolojide, aldoz redüktaz, monosakkaritler dahil çeşitli aldehitlerin ve karbonillerin indirgenmesini katalize eden sitozolik NADPH'ye bağlı bir oksidoredüktazdır. Öncelikle glikoz metabolizmasının poliol yolundaki ilk adım olan glikozun sorbitole indirgenmesini katalize etmesiyle bilinir.

Aldoz redüktaz tepkimesi (özellikle üretilen sorbitol), vücuttaki çeşitli organların fonksiyonu için önemlidir. Örneğin, genellikle glikozdan fruktoz sentezinde ilk adım olarak aldoz redüktaz kullanılır; ikinci adım olarak ise sorbitol dehidrojenaz tarafından katalize edilen sorbitolün fruktoza oksidasyonu devreye girer.  Aldoz redüktaz retina, lens, periferik sinirlerin Schwann hücrelerinde, plasenta ve kırmızı kan hücrelerinde de gözlemlenebilir.  

Aldoz redüktaz, aldo-keto redüktaz enzim süper ailesinin prototipine benzer bir enzim olarak hayal edilebilir. Enzim, 8 paralel β dizisinden oluşan bir β/a-varil yapısal motifine katlanır ve 315 amino asit kalıntısına sahiptir. Bitişik teller, β yaprağına anti-paralel olarak uzanan sekiz çevresel α-sarmal segment ile bağlanır.

Aldoz redüktazın diyabet sorununa getirdiği birçok etkili sonuç vardır. Diabetes mellitus, körlük vakalarının ileri gelen nedeni olarak kabul edilmektedir ve ağrılı nöropati, kalp hastalığı ve böbrek yetmezliği riskinin artmasıyla arasında bir bağ vardır. Poliol yolu ile glikoz metabolizmasının uyarılmasını da kapsayan ve diyabetik komplikasyonlara yol açan mekanizmaları açıklamak için birçok teori ortaya konmuştur. Ek olarak, enzim gözde ( lens, retina, kornea ), böbrek ve miyelin kılıfı - genellikle diyabetik sorunlara karışan dokularda bulunur. Normal glisemik etmenler altında, çoğunluğu heksokinaz tarafından fosforile edildiğinden ve sonuçta ortaya çıkan ürün, glikoz-6-fosfat, glikoliz veya pentoz fosfat metabolizması için bir substrat olarak kullanıldığından, glikozun yalnızca küçük bir kısmı poliol yolu yoluyla metabolize edilir. Bununla birlikte, diyabetiklerde bulunan kronik hiperglisemiye yanıt olarak, poliol yolu boyunca glikoz akışı önemli ölçüde artar.

Ksiloz Aldoz mudur?

Beş karbon atomu içeren ve bir aldehit fonksiyonel grubu içeren bir monosakarit olan ksiloz, aldoz grubunda yer alan pentoz sınıfında yer almaktadır. Bundan dolayı ksiloza aldoz denilebilir. 

Aldoz ve Ketoz Farkı Nedir?

Ketoz ve aldoz, içerdikleri gruba göre ayırt edilebilen monosakkaritlerdir. Aldoz, karbon iskeleti bir aldehit grubuna sahip olan bir monosakarit olarak tanımlanır. Öncelikle bitkilerde bulunurlar. Ketoz, karbon iskeleti bir keton grubuna sahip bir monosakkarittir. Sadece indirgeyici şeker varlığında aldoza izomerleşebilirler. İşlenmiş gıdalarda kullanılırlar. Ketoz örnekleri ribuloz, fruktoz vb.'dir. Aldoz ve ketozu ayırt etmek için Seliwanoff Testini yapabiliriz. Bu test yapıldığında aldozun rengi açık pembeye, ketozun rengi ise koyu kiraz kırmızısına dönüşür.

Aldoz bir Monosakkarit midir?

Bir aldehit fonksiyonel grubu içeren monosakkaritlere aldoz denmektedir. Bundan dolayı aldoz, monosakkarittir denilebilir. 

Aldoz Nasıl Ketoza Dönüştürülür?

Aldozun ketoza dönüşümü, araştırma çabaları, biyorafineri kavramı çerçevesinde lignoselülozik biyokütleden türetilen karbonhidratların değerlendirilmesine odaklandığından, son zamanlarda çok dikkat çekmiştir. Aldozlar, Lobry-de Bruyn-van Ekenstein dönüşümü ile ketoza dönüştürülmektedir.  

Yorum yaz

Bütün yorumlar paylaşılmadan önce editör kontrolünden geçmektedir

Bu site reCaptcha ile korunuyor. Ayrıca bu site için Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.

Kargo bedava

500 TL ve üzeri alışverişlerinizde kargo bedava!