Blog RSS

Vitamin Nedir? Vitaminler, yaşamı sürdürebilmek için doğal besin kaynaklarında bulunan hücre yenilenmesine ve enerji üretimine yardımcı olan katalizör görevli en basit organik bileşenlerdir. Vücudun belli miktarlarda ihtiyacı olan vitaminler, bu miktarın sağlanamadığı durumlarda dışarıdan takviye edilmesi gerekir. Çoğu vitamin yiyeceklerden alınır çünkü insan vücudu vitaminleri yeterince üretemez. Vücudumuzun tüm işlevini yerine getirmesi için ve hastalıklarla mücadele edebilmesi için vitaminler gerekli besin öğeleridir. Vitaminler doğrudan bir enerji kaynağı değildir fakat karbonhidrat ve yağ gibi besin maddelerinden enerji üreten enzimlere yardımcı olurlar.  Vitamin kavramı 1900’lerin başında keşfedilmiştir. Latince hayat anlamına gelen “vita” kelimesi ile bir ya da daha fazla karbon atomuna bağlı,...

Devamını okuyun

 Likit Amino Asit Nedir? Vücudun en sağlıklı biçimde hayatsal fonksiyonları sürdürebilmesi için ihtiyaç duyduğu besin öğelerinin sağlanması gerekir. Bu besin öğelerinin başında amino asitler gelmektedir. Amino asitlerin bazılarını vücudumuz üretebilirken, ‘esansiyel amino asit’ olarak adlandırılan türlerini dışarıdan almamız zorunludur. Protein içeren besinler yoluyla alabildiğimiz esansiyel amino asitlerin; yoğun egzersiz, vegan veya vejetaryen beslenme alışkanlıkları gibi durumlarda diyetle alımı yetersiz kalabilir. Bu yüzden çeşitli amino asit takviyeleri geliştirilmiştir. Likit amino asit sıvı halde bulunan amino asit takviyesidir ve en çok tercih edilen amino asit takviyelerinin başında gelir. İlk tarifi doğal sağlık yazarı Paul Bragg tarafından soya fasulyesinden elde edilmiş ve 1912...

Devamını okuyun

Esansiyel Amino Asitler Nelerdir? Esansiyel amino asitler insan vücudunda sentezlenemediği için dışarıdan almak zorunda olduğumuz amino asitlerdir. Elzem amino asitler enzim ve hormon yapılarına, protein sentezine katıldıkları ve çeşitli metabolik süreçlerde yer aldıkları için yaşamın devamlılığı için gereklidir. Esansiyel amino asitler; izolösin, lösin, lizin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, valin ve histidin. 1.İzolösin İzolösin, proteinlerin yapısında bulunan dallı zincirli bir amino asittir. İzolösin apolar bir amino asittir ve hidrofobik yapısı nedeniyle proteinlerin iç kısımlarında yer alır. Molekül formülü C6H12NO2’dir. İzolösin vücut için elzem bir amino asittir. Tüm insanlar için dışarıdan alınması zorunlu olmakla birlikte sporcular için oldukça önemli olduğu bilinmektedir. İzolösin...

Devamını okuyun

Amino Asit Nedir? Amino asit proteinin yapı taşını oluşturan organik bileşiktir. İlk amino asit asparajin 1806’da Fransız kimyagerler Louis-Nicolas Vauqelin ve Pierre Jean Robiquet tarafından keşfedilmiştir. ‘Amino asit’ sözcüğü yapısında bulunan amino ve karboksilik asit grubundan ileri gelmektedir. Amino grubu yerinde imino grubu taşıyorsa imino asit olarak adlandırılmaktadır. Amino Asit Yapısı Nasıldır? Amino asit yapısında bir amino (NH2) ve bir karboksil (COOH) grubu bulunur. Bu gruplar birbirlerine a-karbon atomuyla bağlıdır. Her amino asidin a-karbona bağlı bir de yan zincir (R) grubu bulunur. Amino asidin yapısında bulunan R grubundaki değişiklik amino asidin türünü gösterir. R grubunun yapısı, büyüklüğü ve elektrik yükü...

Devamını okuyun

"Karbonhidrat" kelimesi , "şeker" anlamına gelen Yunanca sakharon kelimesinden gelir. Kimyada karbonhidratlar, basit organik bileşiklerin ortak bir sınıfıdır. Karbonhidratlar kimyasal seviyede, karbon (C), hidrojen (H) ve oksijen (O) içeren birer mikro besin çeşididir. Birinci dereceden enerji verici olarak kullanılır. Nöronlar yağ yakamadığından beyin karbonhidratlara ihtiyaç duyar bu nedenle karbonhidratların ilk görevi beyin ve sinir sistemine enerjiyi sağlamaktır. Karbonhidratlar genellikle fotosentez sırasında üretilir ve kan gruplarının oluşumuna katkı sağlarlar. Uzun süreli gıda depolama molekülleri, organizmalar ve hücreler için koruyucu zarlar, destek ve iskelet maddesi olarak işlev görürler. 1 gram karbonhidrat yaklaşık 4 kalori (KCal) içerir.  Karbohidrat Ne Demektir?  Karbonhidrat, canlının yapısına...

Devamını okuyun